Hallo en welkom op deze blog,

Iedereen heeft iets te vertellen. Dit is de plaats waar ik dat doe. Reacties zeggen ook veel, laat ze dus gerust komen...

relatie OT en NT

In de Bijbel-Open-Groep staan wij momenteel stil bij het verband tussen OT en NT en bestuderen het Evangelie van Mattheüs om de relatie tussen die 2 Bijbelgedeelten in kaart te brengen.
Om aan het gesprek een bijdrage te kunnen leveren, heb ik gekeken naar wat John Piper over dit gedeelte zegt. Vier punten uit zijn toespraak geven een illustratie van de relatie tussen OT en NT... Lees verder...

Zout der aarde

Via FB in een gesprek geraakt over het zout der aarde. Hieronder een aangepaste weergave van een preek die ik hierover gehouden heb... Lees verder...

English is UP...

You lovers of the English language might enjoy this...

Lees verder...

speciaal transport

“Ga je nog wat schrijven voor de Weeswijzer?” werd mij gevraagd. “Tuurlijk! Het moet zeker over transport gaan?” “Ja, allicht, we zijn per slot van rekening een transportbedrijf en daar moet het dan ook over gaan” klonk het op besliste toon. Lees verder...

the menu

Every day the question is asked what we shall have for dinner. It doesn’t matter really, but it’s nice to know what may be served tonight.`... Lees verder...